Kəngərli rayonunda qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib

0
192

Muxtar respublikada meliorasiya və irriqasiya sahəsində müasir infrastrukturun yaradılması ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. Mütərəqqi irriqasiya sistemlərinin və rentabelli suvarma şəbəkələrinin qurulması əkin sahələrinin genişləndirilməsinə, torpaqlardan səmərəli istifadəyə və bol məhsul istehsalına şərait yaradır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidməti bildirir ki, oktyabrın 22-də Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndlərini əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində iştirak edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əsgər Əsgərov məlumat verib ki, 117 hektar torpaq sahəsini əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi ərazidə şoranlaşmanın qarşısının alınmasına imkan verəcəkdir. Tikinti işləri aparılarkən ərazinin relyefi nəzərə alınıb, suyun itkisiz çatdırılması və öz axını ilə paylanması təmin edilib. Su mənbəyi kimi Araz çayından qidalanan nasos stansiyası götürülüb. Ərazidə 2,2 kilometr uzunluğunda ana xətt, 9930 metr uzunluğunda isə paylayıcı su xətləri çəkilib. Su xətlərinin üzərində 25 siyirtmə, 103 hidrant və 20 suboşaldıcı qoyulub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsinin əlamətdar hadisə olduğunu bildirərək deyib: Naxçıvan Muxtar Respublikası aqrar-sənaye regionudur. Ona görə də hər iki sahənin inkişafı, xüsusilə tələbata uyğun xammal və keyfiyyətli məhsul istehsalı qarşıda duran əsas vəzifədir. Bunun üçün, ilk növbədə kənd təsərrüfatı rentabelli inkişaf etdirilməlidir. Muxtar respublikada meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin görülməsi, məhsuldar toxum sortlarından istifadə, mütərəqqi suvarma və əkin metodlarının tətbiqi diqqət mərkəzində saxlanılır, məhsuldarlıq artırılır.

Ali Məclisin Sədri deyib: Əkinəyararlı torpaqlardan səmərəli istifadə və şoranlaşmanın qarşısının alınması vacib məsələdir. Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması, şırım üsulu ilə əkinə üstünlük verilməsi, torpaqlarda meliorativ tədbirlərin görülməsi və aqrotexniki qaydalara əməl edilməsi bu mənada mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əvvəllər muxtar respublikada taxılın ümumi məhsuldarlığı hər hektarda 18-20 sentner idi. Lakin mütərəqqi əkin və suvarma metodlarının tətbiqi nəticəsində taxıl sahələrində məhsuldarlıq hər hektarda 30-35 sentnerə çatdırılmışdır. Vaxtilə muxtar respublikada 25 min ton taxıl istehsal olunurdusa, bu il muxtar respublikada 100 min tondan çox taxıl, 3 min tondan artıq qarğıdalı və digər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur.

Ali Məclisin Sədri deyib: Mütərəqqi suvarma metodlarının tətbiqi əkinçiliyin inkişafı ilə yanaşı, muxtar respublika ərazisində yaşıllıqların sahəsinin artırılmasına da səbəb olmuşdur. Muxtar respublika sakinləri bu işdə yaxından iştirak etmiş, yeni yaşıllıq zolaqları və meyvə bağları salınmışdır. Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndlərinin sakinləri zəhmətkeş insanlardır. Kənd sakinlərinin iştirakı ilə son illər geniş yaşıllıq zolaqları salınmış, səliqə-sahman yaradılmışdır.

Ali Məclisin Sədri yaşıllıqların və meyvə bağlarının salınmasında Böyükdüz kənd sakini, sağlamlıq imkanları məhdud Hümbət Həsənovun zəhmətini xüsusi qeyd edib, Kəngərli rayonunda qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi münasibətilə sakinləri və torpaq mülkiyyətçilərini təbrik edib, yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olunacağına əminliyini bildirib.

Xok kənd sakini Davud Abbasov torpaq mülkiyyətçiləri adından minnətdarlıq edərək deyib: Torpaq bərəkət, bolluq rəmzidir. Dədəmiz Qorqud deyirdi ki, “Torpağı əkib-becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib-becərməyə dəyməz”. Min illərdir ki, torpaqlarımız qorunub bizə çatdırılıb. Müstəqilliyin bəhrələrindən biri də odur ki, hər kəs öz torpağının sahibidir. Bu gün torpaqdan gəlir götürmək, əkib-becərmək üçün dövlətimiz tərəfindən bütün şərait yaradılıb. Qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi də Xok və Böyükdüz kəndlərində torpaqdan səmərəli istifadəyə geniş imkanlar açacaqdır. Hər bir kənd sakini yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə edəcək, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı müəyyənləşdirilən vəzifələri uğurla yerinə yetirəcək, əkin sahələrini genişləndirərək bol məhsul istehsal edəcəklər.

Ali Məclisin Sədri idarəetmə düyməsini basaraq qapalı suvarma şəbəkəsini istifadəyə verib.

Muxtar respublikada taxıl əkini aparılır

Oktyabrın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndindəki taxıl əkini sahəsinə gəlib, muxtar respublikada taxıl əkininin gedişi ilə maraqlanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Elşad Əliyev məlumat verərək deyib ki, 2017-ci ilin məhsulu üçün cari ilin payızında muxtar respublikada 31 min hektar sahədə şum aparılaraq taxıl əkini keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu günə qədər muxtar respublikada 17 min hektar sahədə şum, 7 min hektar sahədə isə əkin aparılıb. Böyükdüz kəndi ərazisindəki taxıl sahəsi 410 hektardır. Bu günədək 260 hektarda taxıl əkini aparılıb. Əkin zamanı yüksək reproduksiyalı, muxtar respublikanın torpaq iqlim şəraitinə uyğunlaşmış məhsuldar toxum sortlarından istifadə olunur. Tələb olunan toxum torpaq mülkiyyətçilərinin öz təsərrüfatları və toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən təmin olunur. Bu ilin payızında Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının dağlıq ərazilərində dəmyə taxıl əkininə də üstünlük verilir.

Payızlıq şum və əkin aparılması üçün texnikalar da saz vəziyyətə gətirilib, “Naxçıvan Aqrolizinq” ASC-yə məxsus 6, fiziki şəxslərdə olan 18 taxılsəpənə şırımaçan qoşulub. Texnikanın gücündən səmərəli istifadə olunması səpin işlərinin optimal müddətdə başa çatdırılmasına imkan verəcəkdir.

Ali Məclisin Sədri torpaq mülkiyyətçiləri arasında maarifləndirmə işinin aparılması, mütərəqqi əkin və suvarma metodlarının tətbiqi, taxılçılıqda dəmyə əkinçiliyinə üstünlük verilməsi, vegetasiya dövründə aqrotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsi və payızlıq taxıl əkininin vaxtında başa çatdırılması barədə tapşırıqlar verib.

Şərh yaz